Budaya

[Ngibul #55] Sisa-sisa Adu Domba

23 Agustus 1682,  kapal Kemphorn diberangkatkan dari Inggris menuju Banten. Menumpang di dalam kapal, serombongan diplomat Kesultanan Banten yang dipimpin Kiai Ngabei Nayawipraja dan Kiai Ngabei Jayasedana. Membawa pulang hasil

Siapkah Kita Kehilangan Taman Sriwedari? Ah, Mungkin Sudah

“Menawi malem Jumuwah sarta malem Ngahad mawi tetingalan gambar sorot, ringgit tiyang, manawi Ngahad siyang, ringgit tiyang inggih main. Ingkang dhateng ningali boten ngemungaken bangsa Jawi kemawon, bangsa Cina, Koja,

Kebakaran Jenggot Rumah Cimanggis

Sebuah kota hidup dan terus melaju pada lini sejarahnya dari berbagai tinggalan yang masih tampak di tiap sudut ruas jalanannya. Kita boleh saja mengingat di sudut sebelah sana pernah ada

[Ngibul #49] Orang yang Bersyukur, Tidak Membenci

Ada sebuah peribahasa lama: orang yang tak bisa marah ialah orang pandir, tetapi orang yang tak mau marah, itulah orang yang arif. Persoalan marah kerap dikaitkan pada hal-hal psikologis. Jarang

Hikayat Winning Eleven

Tiga dekade lalu, di setiap kota kecil di Jawa selalu ada seorang bocah yang dilahirkan sebagai jawara Winning Eleven.  Tak peduli di kecamatan mana atau kelurahan apa, selama ada rental

Tulisan Terbaru