Dima Hana Mahsunah

Dima Hana Mahsunah

Mahasiswi tingkat akhir yang sedang berjuang di medan perang bernama kenyataan. Kadangkala berubah menjadi penjual roti.