[Ngibul #15] Bertikai di dalam Kedai

Posted: 15 May 2017 by Asef Saeful Anwar

kedai

Seorang pendekar tidak akan dapat menemukan tempat pertarungan yang sedang dituju bila ia tidak singgah di sebuah kedai seperti halnya pendekar lain yang tidak akan menemukan seseorang yang telah membunuh keluarganya tanpa mampir di sana. Dan di kedai, seorang pendekar dapat unjuk kebolehan ketika ada penjahat yang macam-macam dengan pelayannya….

Read more