Skip links

[Ngibul #9] Setelah Tuhan
[Ngibul #9] Setelah Tuhan

[Ngibul #9] Setelah Tuhan

in Tags

Dalam buku The Girl Who Saved The King of Sweden karya Jonas Jonasson, terkisah seorang figuran bernama Ingmar, seorang rakyat jelata gila tapi lucu yang seluruh masa mudanya dihabiskan untuk mencari cara bersalaman dengan Raja Gustaf V. Sampai suatu hari, ia akhirnya berjumpa Sang Raja yang diidolakannya sedang berjalan sendirian